A HTTP Alapítvány közhasznú szervezet, ami nevében is felvállaltan (A Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány) a piacképes informatikai szaktudás minél szélesebb körben történő elterjesztését tűzte ki zászlajára. A mai gazdasági és munkaerő piaci körülmények között roppant fontos, hogy a tehetséges és munkára kész fiatalok hozzájuthassanak azokhoz a szakmai ismeretekhez és végzettségekhez, ami a megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedésükhöz szükséges. Az informatikai iparág és különösen a hálózati informatika olyan terület, ahol nem csak európai- vagy világszinten, de Magyarországon is hiány van jól felkészült szakemberekből. Hisszük, hogy a piacképes informatikai szakképzés feltétele, hogy a diák, tanár és tananyag hármas kapcsolat minden eleme a helyén legyen. Az Alapítványnál azon dolgozunk, hogy a magyarországi informatikai szakképző intézményeknél e hármas egységet minél jobban erősítsük.

Támogatjuk az ipar által is elismert, világszínvonalú tananyagok magyarországi meghonosítását, népszerűsítését.

Tanártovábbképzéseken, oktatói kurzusokon készítjük fel a tanárokat e tananyagok megfelelő színvonalú oktatására, de segítjük az intézményeket a képzés feltételeinek biztosításában is.

Tehetséggondozással, szakmai versenyek szervezésével, a diákok elhelyezkedésének támogatásával igyekszünk követendő pozitív példákat mutatni.

A HTTP Alapítvány 2005-ben kezdte munkáját és az azóta eltelt időben a legkülönbözőbb életkori és társadalmi helyzetű csoportokkal került kapcsolatba mind határainkon belül, mind a környező magyarlakta területeken. Olyan partnereket tudhatunk magunk mellett, mint a több ezer diákot számláló Cisco Hálózati Akadémia, vagy a Microsoft IT Akadémia. A HTTP Alapítvány a Cisco Hálózati Akadémia program magyarországi Támogató Központja (Academy Support Center) és Oktatóképző Központja (Instructor Training Center). Magán munkaközvetítő tevékenység keretében az elmúlt években száznál is több munkanélkülit és pályakezdőt segítettünk hozzá az elhelyezkedéshez. A tehetséggondozás kiemelt területe tevékenységünknek, melynek egyik legjelentősebb formája a szakmai versenyek és rendezvények szervezése.

Az Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézet (felnőttképzési engedélyszám: E-000910/2014), korszerűen felszerelt oktatótermében rendszeresen zajlanak a képzések, melyekbe bárki bekapcsolódhat, aki kedvet és erőt érez a hálózati tudás megszerzéséhez, és szeretné javítani az esélyeit a munkaerőpiacon.

1%